Workshop Ondřeje Neffa:
A co mimozemšťané, snědí nás?


Jak to vidí Lem
Logo :
Martin Zhouf
Upozornění: Webová stránka workshopu o kontaktu s mimozemšťany je umístěna na tomto serveru, ale zde!

Rok kontaktu

Na Miniconu v Technickém muzeu v Praze na Letné jsem v listopadu navrhl, že by se na stránkách Ikarie mohl otevřít workshop. Navrhoval jsem tam i téma, avšak po poradě s Vladem Ríšou jsme téma změnili a zde to máme: Kontakt s mimozemskou civilizací.

Je to téma bohatě probírané literaturou sci-fi a fantasy, od jejího vzniku. Asi všichni, kdo se fantatsickou zabývají, mají na to téma nějaký názor. Proč tedy se jím nezabývat v Ikariii v průběhu roku 2006, proč neudělat tento rok, aspoň zde a aspoň pro nás, rokem Kontaktu?

Pravidla hry

Workshop je v literárním světě něco jako seminář či dílna. Má svého vedoucího, to jsem tedy já. Vyhlásil jsem téma. Svoje příspěvky posílejte mně a v předmětu zprávy mi dejte najevo, že jde o "rok kontaktu" nebo o "workshop" nebo "sci-fi" nebo něco podobného, rozhodně tam nepište "new set of Lolitas"! Každému odepíši. Pokud se workshop dobře rozběhne, bylo by dobré, kdyby někdo s laskavých čtenářů na svém serveru zřídil pro toto téma diskusi, aby bylo možno nad příspěvky diskutovat a mohlo vzniknout něco jako "brain storm". Ze začátku tedy budeme komunikovat mailem.

Příspěvky budižte maximálně stručné, do 2000 znaků. Počítejte prosím s tím, že budou redigovány a kráceny. Dále počítejte s tím, že nejsou honorované a že zasláním automaticky souhlasíte s eventuálním zveřejněním či eventuálním nezveřejněním.

Kategorie

Jaké to mají být příspěvky?

Projekt má jeden cíl: postupně vytvořit komplexní scénář možných průběhů kontaktu naší a mimozemské civilizace. Nesnažte se psát na toto téma povídky! Jde opravdu o technický popis, o principy vtahů. Zabýval jsem se těmito otázkami v průběhu roku 1997 ve čtyřech přednáškách, které pak vyšly ve sborníku Klon ´98. Zde jsem vycházel z předpokladu, že mimozemská civilizace bude vytvořena bytostmi principiálně podobnými lidem. Položil jsem si otázku: A co mimozemšťané, snědí nás? Závěr byl jednoznačný: ano, snědí, nebo my sníme my je (v přeneseném slova smyslu - měl jsem na mysli konflikt a zničení, případně vyhubení protivníka.

Zatím jsem nepřišel na nic, co by mě přimělo změnit tezi, že konfilkt je nevyhnutelný. Věřím,že z tohoto workshopu vzejdou nové podněty a že aspoň někteří účastníci navrhnou jiná řešení.

Pro začátek doporučuji věnovat se těmto tématickým okruhům:

  • Způsob kontaktu - zkuste nastínit technická řešení založené na fantastické vědě a technice: kosmické lodě - na jakém principu? telekineze a mimosmyslové vnímání - na jakém principu? jiné technické prostředky - jaké?
  • Charakteristika mimozemské civilizace - zkuste nastínit, jak by mohli mimozemšťané vypadat a jaké by mohli tvořit společenství, schopné kontaktu: technická civilizace pozemského typu - jak fungující, jaké společenské a ekonomické podmínky? netechnická civilizace - jak dosáhne kontaktu? skupinové vědomí - jak fungující? Zde prosím vyloučit magii a jiné iracionální prostředky.
  • Průběh kontaktu - zde půjde o scénáře zachycující děj, tedy kontakt, seznamování, konflikt nebo soužití, zkuste argumentačně zdůvodnit: kontaktování vedoucí ke konfliktu kontaktování vedoucí k soužití
  • Jak je téma zpracováno jinde - zkuste najít v literatuře zajímavé principy kontaktu a věcně (a stručně) je posuďte.